Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giới

Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giới

Tủ sách Sản xuất
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TINH GỌN - MỘT SỐ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI Tác Giả:          Phan Chí Anh NSX - NXB:  Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngôn Ngữ:   Tiếng Việt Trọng lượng: 350 gr Kích Thước: 16*24 Số Trang: 275 Năm Xuất Bản: 2015                      TS. Phan Chí Anh hoàn thành chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Tác nghiệp) tại Địa học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản năm 2008 và Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghệ tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan năm 1998. Lĩnh vực chuyên môn chính của TS. Phan Chí Anh là quản trị tác nghiệp. Ông đã có nhiều năm kinh…
Read More