Mô hình tổ chức nhóm: Khi ai cũng là chuyên gia

Mô hình tổ chức nhóm: Khi ai cũng là chuyên gia

Kinh nghiệm Sản xuất
Mô hình tổ chức của các nhóm chuyên gia làm việc trong những dự án đòi hỏi có nhiều kiến thức chuyên môn cao nên được cấu trúc như thế nào? Theo mô hình “kim tự tháp” với nhiều thang bậc hay linh hoạt theo chiều ngang và tự quản lý? Trên thực tế, không dễ để tìm ra ngay một đáp án cho tình huống này. Các chuyên gia khi làm việc theo nhóm thường gặp khó khăn trong việc làm thế nào để khai thác tối đa khả năng chuyên môn của từng thành viên, giảm thiểu xung đột, gắn kết chuyên môn khác nhau của từng thành viên và tận dụng chúng trong các giai đoạn khác nhau của dự án. Theo mô hình tổ chức truyền…
Read More