Startup và nhà đầu tư: Cộng sinh mới bền

Startup và nhà đầu tư: Cộng sinh mới bền

Kinh nghiệm Sản xuất
Nguồn vốn là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của một công ty khởi nghiệp (startup). Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả lý do mà startup tìm đến nhà đầu tư… Theo quan sát của ông Bùi Đình Nhật - Giám đốc Chương trình huấn luyện khởi nghiệp Topica Founder Institute, không phải mọi startup đều cần gọi vốn bởi nhu cầu này phụ thuộc vào mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Trải qua 5 năm hoạt động, vườn ươm khởi nghiệp Topica Founder Institute đã ươm mầm cho hơn 60 doanh nghiệp nhưng chỉ duy nhất một doanh nghiệp đủ khả năng duy trì tăng trưởng mà không cần huy động vốn từ nhà đầu tư. “Nếu mô hình kinh doanh…
Read More
Bài học từ cái kết buồn của những startup… tưởng đã thành công

Bài học từ cái kết buồn của những startup… tưởng đã thành công

Kinh nghiệm Sản xuất
Năm 2017 mới qua được hơn nửa chặng đường, thế nhưng khá nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) nổi tiếng của Mỹ đã gặp hạn, một số buộc phải tuyên bố phá sản hoặc tạm dừng hoạt động dài hạn. Với mỗi thất bại của một doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng đều có thể tự rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm để không đi vào vết xe đổ ấy. >> click đăng ký khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp Beepi: Không kiểm soát được thu – chi Thành lập năm 2013, tham vọng của những nhà sáng lập Beepi là tạo ra một thị trường kinh doanh trên mạng sản phẩm xe hơi cũ…
Read More