Vai trò & Kỹ năng của Người quản trị sản xuất

Vai trò & Kỹ năng của Người quản trị sản xuất

Kinh nghiệm Sản xuất
Vai trò quản trị tác động trực tiếp lên 3 vấn đề cơ bản tối thiểu cần thiết cho sự thành công của công ty, bao gồm các vai trò sau: - Cung cấp sản phẩm phù hợp với năng lực của công ty và nhu cầu của thị trường. - Cung cấp sản phẩm với mức chất lượng phù hợp với mong muốn của khách hàng - Cung cấp sản phẩm với chi phí cho phép có được lợi nhuận và giá cả hợp lý. Khi hoạch định mục tiêu của công ty, các quản trị viên cấp cao phải đảm bảo rằng mục tiêu này phải phù hợp với khả năng, sức mạnh thích hợp được phát triển trong hệ thống sản xuất. Các nhà quản trị sản xuất…
Read More
Phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất

Phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất

Kinh nghiệm Sản xuất
Mục đích cuối cùng trong kinh doanh với bất kì doanh nghiệp nào là tạo ra lợi nhuận và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trước khi tạo ra được lợi nhuận doanh nghiệp đã phải đầu tư và tốn rất nhiều chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, tiết kiệm được càng nhiều chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ càng tăng lên và sẽ tiến dần đến mục tiêu của mình. Dưới đây là 03 phương pháp tiết kiệm chi phí có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1. Giảm bớt chi phí trong hoạt động kinh doanh bình thường Giữ các chi phí ở mức trung bình của ngành…
Read More