Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giới

Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giới

Tủ sách Sản xuất
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TINH GỌN - MỘT SỐ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI Tác Giả:          Phan Chí Anh NSX - NXB:  Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngôn Ngữ:   Tiếng Việt Trọng lượng: 350 gr Kích Thước: 16*24 Số Trang: 275 Năm Xuất Bản: 2015                      TS. Phan Chí Anh hoàn thành chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Tác nghiệp) tại Địa học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản năm 2008 và Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghệ tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan năm 1998. Lĩnh vực chuyên môn chính của TS. Phan Chí Anh là quản trị tác nghiệp. Ông đã có nhiều năm kinh…
Read More
Vai trò & Kỹ năng của Người quản trị sản xuất

Vai trò & Kỹ năng của Người quản trị sản xuất

Kinh nghiệm Sản xuất
Vai trò quản trị tác động trực tiếp lên 3 vấn đề cơ bản tối thiểu cần thiết cho sự thành công của công ty, bao gồm các vai trò sau: - Cung cấp sản phẩm phù hợp với năng lực của công ty và nhu cầu của thị trường. - Cung cấp sản phẩm với mức chất lượng phù hợp với mong muốn của khách hàng - Cung cấp sản phẩm với chi phí cho phép có được lợi nhuận và giá cả hợp lý. Khi hoạch định mục tiêu của công ty, các quản trị viên cấp cao phải đảm bảo rằng mục tiêu này phải phù hợp với khả năng, sức mạnh thích hợp được phát triển trong hệ thống sản xuất. Các nhà quản trị sản xuất…
Read More
Nguyên tắc xây dựng Bộ phận sản xuất

Nguyên tắc xây dựng Bộ phận sản xuất

Kinh nghiệm Sản xuất
Các bộ phận sản xuất trong hệ thống sản xuất có thể xây dựng theo các nguyên tắc : Nguyên tắc Đối tượng: nghĩa là nó chỉ có nhiệm vụ sản xuất một loại sản phẩm hay chi tiết nhất định Nguyên tắc Công nghệ: bao gồm các nơi làm việc giống nhau, bố trí các máy móc thiết bị giống nhau nhằm thực hiện một giai đoạn công nghệ nhất định. Hai nguyên tắc xây dựng bộ phận sản xuất kể trên đều có những ưu điểm, nhược điểm nhất định. Trong những điều kiện nhất định chúng ta có thể kết hợp cả hai nguyên tắc để xây dựng các bộ phận sản xuất theo nguyên tắc hỗn hợp. Điều này cho phép tận dụng các ưu điểm và loại…
Read More