Nguyên tắc xây dựng Bộ phận sản xuất

Nguyên tắc xây dựng Bộ phận sản xuất

Kinh nghiệm Sản xuất
Các bộ phận sản xuất trong hệ thống sản xuất có thể xây dựng theo các nguyên tắc : Nguyên tắc Đối tượng: nghĩa là nó chỉ có nhiệm vụ sản xuất một loại sản phẩm hay chi tiết nhất định Nguyên tắc Công nghệ: bao gồm các nơi làm việc giống nhau, bố trí các máy móc thiết bị giống nhau nhằm thực hiện một giai đoạn công nghệ nhất định. Hai nguyên tắc xây dựng bộ phận sản xuất kể trên đều có những ưu điểm, nhược điểm nhất định. Trong những điều kiện nhất định chúng ta có thể kết hợp cả hai nguyên tắc để xây dựng các bộ phận sản xuất theo nguyên tắc hỗn hợp. Điều này cho phép tận dụng các ưu điểm và loại…
Read More