Thông điệp đào tạo của Trường Doanh nhân PTI

Thông điệp đào tạo của Trường Doanh nhân PTI

Uncategorized
Sau gần một thập kỷ hình thành và phát triển, PTI đã khẳng định được uy tín và vị thế trong xã hội, trở thành một trong những đơn vị đào tạo, tư vấn doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hệ thống chương trình đào tạo của PTI đã trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu đồng thời khơi mở sự sáng tạo, sự tự khuyến học trong mỗi học viên. Chú trọng trang bị kiến thức về phương pháp hệ thống (tiêu chuẩn, văn minh, hiệu quả) làm công cụ cơ bản trong các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.  Bài giảng làm trung tâm như: tính mục đích khoa học của chính nó, tính phổ cập phát triển của ngành, tính định…
Read More