CQO – Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp

Home / Giám đốc / CQO – Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp

THÔNG TIN KHÓA HỌC

– Khai giảng: 22-04-2017

– Lịch học: Thứ 7, Chủ nhật (Tuần 1 + Tuần 3)

– Thời gian:

+ Sáng: 8h30 -11h30

+ Chiều: 13h30 – 16h30

– Thời lượng: 03 tháng

– Kết thúc: 22-07-2017

ĐỊA ĐIỂM: Khóa học được tổ chức tại phòng học V.I.P Tòa nhà PTI. Tầng 1, Sảnh B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Giám đốc Chất lượng được xem là nguồn năng lượng nuôi dưỡng mỗi doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế doanh nghiệp. Bởi đây là người có vai trò xác lập các định hướng, tầm nhìn, và mục tiêu chất lượng cho tổ chức, định hướng cho việc đổi mới đột phá, xây dựng các giá trị của nền văn hóa chất lượng.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Hiểu được sức mạnh của hệ thống quản trị chất lượng
 • Hiểu & áp dụng các mô hình quản trị chất lượng hiệu quả
 • Áp dụng các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để quản trị chất lượng
 • Áp dụng quản trị dự án để quản trị chất lượng
 • Hiểu về hoạt động mô phỏng quản trị chất lượng toàn diện
 • Thiết lập hệ thống quản trị chất lượng tại công ty

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc chất lương hiện tại và tương lai
 • Giám đốc sản xuất, các thành viên trong ban giám đốc doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ
 • Những thành viên có đinh hướng phát triển nghề nghiệp theo quản lý chất lượng, quản lý & điều hành sản xuất
 • Chuyên viên đánh giá hệ thống chất lượng
 • Các đối tượng khác có nhu cầu.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT Chuyên đề /Subjects Thời lượng
Buổi Tiết
1 Chân dung Giám đốc chất lượng

– Vai trò của Giám đốc chất lượng trong hoạt động của Doanh Nghiệp

– Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc chất lượng

– Thách thức & cơ hội với vị trí Giám đốc chất lượng

01 04
2 Định nghĩa chất lượng & quản trị chất lượng toàn diện

–  Lý thuyết về kiểm soát chất lượng (Quality Control) và đảm bảo chất lượng (Quality Assurance)

–  Chi phí chất lượng – các loại chi phí, phương pháp tính và các lợi ích

–  Triển khai thực tế: đo lường kết quả hiện tại, phân tích nguyên nhân gốc rễ và kế hoạch hành động

01 04
3 Hoạt động mô phỏng về Quản trị chất lượng toàn diện (TQM Simulation)

–  Hoạt động mô phỏng nhập vai về quản trị chất lượng và doanh nghiệp

–  Áp dụng thực tế các kiến thức về Lean, Six Sigma, SIPOC, VSM, Lead time, Takt time, Cycle Time, Sản xuất kéo, Kaizen, Quản lý chi phí trong việc quản trị doanh nghiệp

– Quản trị chất lượng dịch vụ

02 08
4 Tư duy lõi trong quản lý chất lượng

–  Lãnh đạo và quản trị, quản lý đội nhóm

–  Nguyên lý PDCA: nhận thức & thực tế

–  Bài tập tình huống

02 08
5 Hoạch định chiến lược quản trị

–  Hoạch định chiến lược và các mô hình triển khai

–  Phân tích SWOT, benchmarking

–  Thiết lập và quản trị mục tiêu, KPI’s

02 08
6 Phát triển và quản trị sản phẩm

–  Quy trình phát triển sản phẩm

–  Thấu hiểu khách hàng và thị trường mục tiêu thông qua STP (Phân khúc, Mục tiêu, Định vị)

–  Phương pháp nghiên cứu thị trường (định tính và định lượng)

02 08
7 Các hệ thống quản lý chất lượng (ISO, OSHAS, HACCP, GMP, v.v)

–  Giới thiệu các hệ thống QLCL

–  Kỹ năng xây dựng & vận hành hệ thống QLCL

–  Những vấn đề pháp lý, qui định liên quan chất lượng hàng hóa

02 08
8 7 công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê phân tích (SPC)

–  Dữ liệu (Data)

–  Phiếu kiểm tra (Check sheet)

–  Lưu đồ (Flow chart)

–  Biểu đồ: kiểm soát (Control Chart),  Pareto (80/20),  nhân quả (xương cá – Fishbone),  phân bố tần suất.(Histogram),  phân tán (Scatter Chart)

–  Bài tập tổng hợp: kỹ năng xử lý số liệu, phân tích đánh giá và ra quyết định

04 16
9 LEAN SIX SIGMA – Các công cụ quản trị tiên tiến

–  Tổng quan về Lean Six Sigma

–  Các công cụ và phương pháp trong Lean Six Sigma (VOC, CTQ, FMEA, DMPO,…)

04 16
10 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

– Vấn đề là gì? Qui trình giải quyết vấn đề

–  Các công cụ và kỹ thuật chủ chốt: 5 whys, FMEA, phân tích các khoảng cách, các yêu cầu cho hành động khắc phục và phòng ngừa, PA&PPA.

02 08
11 Quản trị dự án

– Quản trị dự án là gì? Chu trình dự án và phương pháp quản trị tối ưu

–  Truyền thông hiệu quả trong dự án

–  Phạm vi dự án

– Quản trị: chi phí, thời gian, chất lượng, rủi ro, nguồn nhân lực, sự thay đổi trong dự án

02 08
12 Tham quan thực tế doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm 01 04
13 Hội thảo kinh tế & Kinh Doanh 02 08
14 Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp” 01 04
TỔNG CỘNG 28 112

 

Anh/ chị quan tâm vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp:

 Hotline: 0902 660 666
 mylinh@pti.edu.vn